Điều khoản khuyến mãi

1. Các chương trình khuyến mãi của ONE88 chỉ áp dụng điều khoản khuyến mãi dành cho các thành viên đã đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email…

2. Trong cùng một thời điểm, mỗi khách hàng chỉ được nhận một gói khuyến mãi và áp dụng cho một tài khoản đăng ký tại ONE88. Các thành viên trong cùng gia đình, có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng internet sẽ không được tham gia chương trình này. Nếu phát hiện vi phạm quy định trên bởi một cá nhân hoặc một nhóm, ONE88 có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi.

3. Chúng tôi đưa ra các chương trình khuyến mãi với mục đích giải trí. Nếu bất kỳ tài khoản hoặc nhóm tài khoản nào bị xác định hoặc có nghi ngờ về việc gian lận trong đặt cược hoặc cố ý cấu kết để lợi dụng khuyến mãi, ONE88 có quyền hủy bỏ tư cách tham gia khuyến mãi của những tài khoản đó, thu hồi tất cả các khoản tiền thưởng và tiền thắng có liên quan.

4. Quý khách chỉ có thể rút tiền sau khi hoàn thành yêu cầu cược tích lũy tương ứng với chương trình khuyến mãi mà quý khách tham gia. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ quá trình đặt cược và giao dịch để xác minh rằng không có bất kỳ vi phạm nào đối với quy định khuyến mãi của chúng tôi.

5. ONE88 có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để xác minh khi cần thiết, nhằm đảm bảo tính xác thực trong việc nhận tiền khuyến mãi. Trong trường hợp khách hàng không thể cung cấp thông tin xác thực theo yêu cầu, tiền thưởng và tiền thắng có thể bị giữ lại hoặc thu hồi từ tài khoản.

6. Chúng tôi có quyền thay đổi quy định chung, điều chỉnh hoặc chấm dứt các điều khoản khuyến mãi của chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào và với bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi, mà không cần thông báo trước.